Hlas Pravoslaví

Editoriál z Hlasu Pravoslaví září 2007

Milí čtenáři!

Píši tyto řádky s určitým rozechvěním. Metropolitní rada rozhodla, že se mám ujmout Hlasu Pravoslaví. Já? Laik. Žena. Bez teologického vzdělání. Co tedy mohu vlastně nabídnout? Vroucnou modlitbu: aby Hlas pravoslaví začal stavět láskyplným slovem Mosty Lásky k našim kamenným srdcím.

My Češi nemáme pravoslaví v krvi a genech jako Řekové, Rusové, Srbové, či Rumuni. Někdy trvá naší racionální logice velmi dlouho, něž konečně pochopí svou omezenost. Proto je dnes u nás stále málo těch, kteří mají dar sprostředkovat lidem poznání a hloubku pravoslavné duchovnosti. Je smutné, když ti, co tento dar mají, si sami mezi sebou stavějí nesmyslné zábrany a přehrady neporozumění, místo aby naplnili srdce láskou a řekli Christos posredi nas.

Opravdová Láska nikdy nic nezahaluje. Láska odhaluje, ale to odhalení, které láska činí, je také její pravou formou, pravou láskou.

Naše Láska je Hlas Pravdy, který volá, že je krásné žít, milovat, kráčet životem - a to i v rozbouřeném toku událostí. Láska dává pocit krásna. Léčí. Očisťuje. Zjasňuje. Dává sílu na to, co máme před sebou. Láska utěší neutěšitelné. Láska zklidňuje všechno to, co se chvěje rozrušením a nejistotou. Prosvětlí vše, co je zaplavené tmou. Za každým našim láskyplným úsměvem, za každým upřímným teplým pohledem, za každým čistým slovem lásky - naší lásky, tuší ten, kdo mu naslouchá, obrys skutečného obrazu a podoby Boží, protože Bůh je Láska. Projevuje nám lásku víc, šíř, nekonečně prostě, čistě. My projevujeme lásku měřitelnou metrem. On lásku neměřitelnou, bez míry. My máme rádi z nějakých důvodů. On miluje bezdůvodně. Jeho slovo je čisté, průzračně čisté, křišťálově čisté. Nikdy neprostituuje svá ústa. Tak i naše ústa, která mluví o Lásce, jsou povinna zbavit se jakéhokoliv druhu lži.

Láska nelže. Láska nemůže nenávidět. Láska nemluví špatně. Láska neuhodí. Nezraňuje. Nepíchá do srdce rezavou jehlicí. Nevytahuje se. Neodlišuje se. Nepotřebuje být slavná. Nepotřebuje se ukazovat v televizi. Neuráží. Láska nikdy nikoho neponižuje. Láska nedělá rozdíly. Nemá hranic. Láska nesoudí a neposuzuje. Nedemonizuje. Láska si nic nenamýšlí, nevzrušuje se, nevychloubá se ničím, co udělala, netváří se moudřejší než je, nic ji nemůže vyvést z míry. Láska nekoketuje s magií. Láska nemá jméno jako Igor, Alexandr, Tatiana nebo Marie.

Když má člověk lásku, nemůže nic ztratit. Když nemá lásku, ztratil vše dvojnásobně, ať má cokoliv. Láska nemá co, nemá jak, nemá proč, nezná musí, láska se neuzavírá do prostoru ani do času. Je a zůstává.

Tato slova mi řekl v době mého duchovního hledání jeden řecký věřící, když jsem ho poprosila, aby mi vysvětlil, co to vlastně znamená, když se řekne "pravoslavný křesťan". Ta slova si opakuji stále.

Vaše sestra Maria