Hlas Pravoslaví

LAZAROVA SOBOTA - Vzkříšený Lazar 4.4.2015

Důstojní otcové, drazí bratři a sestry, snad Vás v dnešní den potěší krátký 12 minutový film Vzkříšený Lazar, který jsme natočili na Kypru s vladykou Kryštofem a známým psychiatrem a teologem MUDR. ThDr. Maxem Kašparů, DrSc a lékařem a kazatelem Doc. MUDr. Zdeňkem Susou v roce 2009.

Pokud jste ho snad tehdy i viděli, podívejte se na něj ještě jednou POZORNĚ dnes v roce 2015 a zastavujte si políčka. Uvidíte mnohé. A hlavně to, jak nás svatý Lazar "pozdravil". VIDEO JE ZDE

Ostatky v chrámu sv. Lazara v Larnace na Kypru tradičně vyjmou z hrobu jen ve svátek sv. Lazara, tedy dnes nebo: když přijde metropolita, arcibiskup jiné autokefální církve. Kněz nevěděl, že tam ten den přijdeme. "Nemohli nic naaranžovat", jak si mysleli někteří TV diváci - i pravoslavní dokonce! Oni tehdy netušili, že přijedeme! Nebylo jasné, zda a kdy se bude moci vladyka Kryštof uvolnit z mezinárodní konference v hlavním kyperském městě na cestu do vzdálenějšího města Larnaky.... V podvečer toho dne se skutečně podařilo vyšetřit čas, sedlo se do auta a jelo... ... stihli jsme ještě večerní... Když všichni odešli a v chrámu nikdo nebyl, nabídli nám, že mohou vyjmout svaté ostatky. Nic nebylo aranžováno, vše je autenticky, jak se to odehrálo...... A svaté ostatky začaly ronit svaté myro... a nádherně vonět.

Nádherně voní i ikony v chrámech, i v našich chrámech, kde OPRAVDU je modlitba, kde se modlí Boží lid i kněz z celého srdce, z celé duše. V takovém chrámu také HOŘÍ v oltáři jasným plamenem TO AGIOS FOS , Svaté Světlo, Svatý Oheň.

Jsem jen laik, nejsem magistr ani doktor teologie, používám jen prostá slova, abych Vám přiblížila svou zkušenost. V roce 2000 jsem prožila Bílou sobotu v Chrámu Božího Hrobu a jako tehdy ještě nepokřtěná, která ale položila Kristu k nohám celý svůj hříšný život, upřímně z celé síly duše i srdce, jsem pocítila a viděla JAK SCHÁZÍ TO AGIOS FOS. Je to veliké tajemství. Vznikl z toho film, kterým Vás potěším někdy příště, který ČT nikdy neodvysílala. Ale část autentických záběrů z roku 2000, které jsme tam tehdy natočili, uvidíte v závěru filmu Vzkříšený Lazar. V České televizi jsme v roce 2009 dostali jen 12 minut - a to si vyžaduje obrovskou zkratku, boj o každou sekundu. Proto je třeba ty filmy shlédnout víckrát - a pokaždé tam najdete nové a nové poselství a posilu pro víru, naději a lásku.

Je před námi poslední Pašiový týden - odpusťme VŠEM A VŠECHNO - není jiná šance! Prosme o uzdravení našich nemocných duší, zatemněného zraku! MILUJME. Nepolitizujme. MILUJME. Neslužme mamonu. MILUJME. Nezáviďme. MILUJME. Neodsuzujme. Milujme. Nemluvme o lásce, ale zkusme ji dělat! Opravdu. Každý den. Vždyť je to tak prosté: stačí dodržovat každý den CO JE CÍSAŘOVO CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ BOHU a MILOVAT BLIŽNÍHO SVÉHO JAKO SEBE SAMA.

S láskou v Kristu, Vaše sestra Maria


Editoriál z Hlasu Pravoslaví září 2007

Milí čtenáři!

Píši tyto řádky s určitým rozechvěním. Metropolitní rada rozhodla, že se mám ujmout Hlasu Pravoslaví. Já? Laik. Žena. Bez teologického vzdělání. Co tedy mohu vlastně nabídnout? Vroucnou modlitbu: aby Hlas pravoslaví začal stavět láskyplným slovem Mosty Lásky k našim kamenným srdcím.

My Češi nemáme pravoslaví v krvi a genech jako Řekové, Rusové, Srbové, či Rumuni. Někdy trvá naší racionální logice velmi dlouho, něž konečně pochopí svou omezenost. Proto je dnes u nás stále málo těch, kteří mají dar sprostředkovat lidem poznání a hloubku pravoslavné duchovnosti. Je smutné, když ti, co tento dar mají, si sami mezi sebou stavějí nesmyslné zábrany a přehrady neporozumění, místo aby naplnili srdce láskou a řekli Christos posredi nas.

Opravdová Láska nikdy nic nezahaluje. Láska odhaluje, ale to odhalení, které láska činí, je také její pravou formou, pravou láskou.

Naše Láska je Hlas Pravdy, který volá, že je krásné žít, milovat, kráčet životem - a to i v rozbouřeném toku událostí. Láska dává pocit krásna. Léčí. Očisťuje. Zjasňuje. Dává sílu na to, co máme před sebou. Láska utěší neutěšitelné. Láska zklidňuje všechno to, co se chvěje rozrušením a nejistotou. Prosvětlí vše, co je zaplavené tmou. Za každým našim láskyplným úsměvem, za každým upřímným teplým pohledem, za každým čistým slovem lásky - naší lásky, tuší ten, kdo mu naslouchá, obrys skutečného obrazu a podoby Boží, protože Bůh je Láska. Projevuje nám lásku víc, šíř, nekonečně prostě, čistě. My projevujeme lásku měřitelnou metrem. On lásku neměřitelnou, bez míry. My máme rádi z nějakých důvodů. On miluje bezdůvodně. Jeho slovo je čisté, průzračně čisté, křišťálově čisté. Nikdy neprostituuje svá ústa. Tak i naše ústa, která mluví o Lásce, jsou povinna zbavit se jakéhokoliv druhu lži.

Láska nelže. Láska nemůže nenávidět. Láska nemluví špatně. Láska neuhodí. Nezraňuje. Nepíchá do srdce rezavou jehlicí. Nevytahuje se. Neodlišuje se. Nepotřebuje být slavná. Nepotřebuje se ukazovat v televizi. Neuráží. Láska nikdy nikoho neponižuje. Láska nedělá rozdíly. Nemá hranic. Láska nesoudí a neposuzuje. Nedemonizuje. Láska si nic nenamýšlí, nevzrušuje se, nevychloubá se ničím, co udělala, netváří se moudřejší než je, nic ji nemůže vyvést z míry. Láska nekoketuje s magií. Láska nemá jméno jako Igor, Alexandr, Tatiana nebo Marie.

Když má člověk lásku, nemůže nic ztratit. Když nemá lásku, ztratil vše dvojnásobně, ať má cokoliv. Láska nemá co, nemá jak, nemá proč, nezná musí, láska se neuzavírá do prostoru ani do času. Je a zůstává.

Tato slova mi řekl v době mého duchovního hledání jeden řecký věřící, když jsem ho poprosila, aby mi vysvětlil, co to vlastně znamená, když se řekne "pravoslavný křesťan". Ta slova si opakuji stále.

Vaše sestra Maria